iPhone

iPhone

Kategoria

Jak korzystać z funkcji Alarmowe SOS na iPhonie

Za pomocą Chrisfugiel

Funkcja Alarmowe SOSna iPhonie ułatwia natychmiastowe uzyskanie pomocy. Dzięki niej możesz dzwonić nie tylko do służb ratunkowych, ale jednocześnie powiadomić uprzednio wyznaczone kontakty z książki adresowej w iPhonie o swojej sytuacji i lokalizacji. Warto zapoznać się z działaniem tej funkcji zwłaszcza przed wakacyjnymi wyjazdami.

Czym jest funkcja Alarmowe SOS ?

Funkcja Alarmowe SOS została po raz pierwszy zaprezentowana w systemie iOS 11 i ma umożliwić sprawne uzyskanie pomocy w sytuacjach awaryjnych. Po uruchomieniu Alarmowego SOS iPhone nawiązuje połącznie z numerem alarmowym 112, a w tle wysyła wiadomości do wcześniej wybranych osób, z informacją o tym, że użytkownik iPhone’a wzywa pomocy. Informacja zwiera także lokalizację wzywającego pomoc, ustaloną na podstawie danych pobranych z GPS w iPhonie. Nawet jeśli usługi lokalizacji są wyłączone w ustawieniach iPhone’a, zostaną automatycznie tymczasowo włączone celem ustalenia lokalizacji.

Powyższa funkcja może być bardzo przydatna zwłaszcza dla osób starszych. Nie jest trudno sobie wyobrazić sytuację, gdy do seniora wzywającego pomocy nie może się dostać pogotowie, ze względu np. na zamknięte drzwi do mieszkania. Kontaktowanie się z bliskimi posiadającymi klucze może znacznie opóźnić akcję ratunkową. Jeśli iPhone powiadomi bliskich już w momencie kontaktu ze służbami ratunkowymi, pomoc z obu stron może nadejść znacznie szybciej.

Funkcja Alarmowe SOS może pomóc także dzieciom. Jeśli dziecko się zgubi w lesie czy w górach i wezwie pomoc przez Alarmowe SOS, to wyznaczone kontakty nie tylko otrzymają informację na temat lokalizacji miejsca, skąd wzywano pomoc. Ale będą także otrzymywać wiadomości o lokalizacji za każdym razem, gdy telefon się przemieści.

Jak wezwać pomoc przy użyciu Alarmowe SOS?

Wezwanie pomocy przy użyciu Alarmowe SOS jest łatwe, ale sposób trzeba pamiętać, że sposób uruchomienia tej funkcji zależy od posiadanego modelu iPhone’a. Dostęp do Alarmowego SOS jest możliwy z ekranu głównego iPhone’a, niezależnie od tego, czy jest zablokowany, czy nie.

Na iPhone z Face ID (wszystkie modele, iPhone SE 2gen., iPhone 8 oraz 8 Plus:

Jak korzystać z funkcji Alarmowe SOS na iPhonie

wciśnij przycisk boczny pięć razy w krótkich odstępach czasu albo przytrzymaj jednocześnie przycisk boczny i przycisk głośności, do momentu aż na ekranie pojawi się suwak Alarmowe SOS. Gdy przesuniesz suwak Alarmowe SOS, połączenie rozpocznie się od razu.

Jeśli nadal będziesz przytrzymywać przyciski boczne i przyciski głośności, rozpocznie się odliczanie do połączenia i rozlegnie się sygnał ostrzegawczy. Przytrzymaj te przyciski do końca odliczania, a rozpocznie się połączenie ze służbami ratunkowymi.

Na iPhone 7 i starszych:

W iPhonie 7 i starszych modelach jedynym sposobem na wywołanie funkcji Alarmowe SOS jest szybkie pięciokrotne kliknięcie bocznego przycisku. ​Spowoduje to pojawienie się na ekranie suwaka Alarmowe SOS. Gdy przeciągniesz suwak Alarmowe SOS, telefon wezwie służby ratunkowe.

Ważne: Jeśli zmieni się Twoja lokalizacja, do Twoich kontaktów kolejna wiadomość z informacją o nowej lokalizacji. Aby wyłączyć te powiadomienia, stuknij pasek stanu u góry ekranu, a następnie stuknij opcję Przestań udostępniać lokalizację alarmową.

Jak anulować alarmowe połączenie SOS?

Jeśli chcesz zakończyć połączenia alarmowego SOS, ponieważ uruchomiłeś funkcję przez pomyłkę lub nie potrzebujesz już pomocy dotknij widocznego na ekranie przycisku Zatrzymaj. W menu, które pojawi się na dole ekranu, dotknij Przestań dzwonić.

Jak skonfigurować funkcję Alarmowe SOS na iPhonie?

  1. Uruchom aplikację Ustawienia i wybierz Awaryjne SOS.
  2. Następnie przesuń w prawo przełącznik przy opcji Dzwoń przyciskiem bocznym. Jeśli dodatkowo włączysz opcję Dzwoń automatycznie, telefon nawiąże połącznie ze służbami ratunkowymi bez używania suwaka.

Jak skonfigurować kontakty alarmowe dla funkcji Alarmowe SOS?

  1. Uruchom aplikację Ustawienia i wybierz Awaryjne SOS.
  2. Następnie wybierz opcję Skonfiguruj kontakty alarmowe.
  3. Teraz dotknij przycisku Utwórz kartę medyczną.
  4. Przejdź do sekcji Kontakty alarmowe i dotknij opcji dodaj kontakt alarmowy. Następnie wybierz z książki telefonicznej kontakty i dotknij Dalej, by zapisać kartę medyczną.

Jak korzystać z funkcji Alarmowe SOS na Apple Watch

Jeśli masz Apple Watch to możesz uruchomić połącznie alarmowe na iPhonie z poziomu zegarka. W oryginalnych modelach Apple Watch i Series 2 Twój iPhone musi być w pobliżu, aby zegarek mógł się z nim połączyć, lub zegarek musi być podłączony do Wi-Fi i mieć włączone połączenia Wi-Fi. Jeśli masz zegarek Apple Watch Series 3 lub nowszy z aktywnym abonamentem komórkowym, do wykonanie połącznia alarmowego iPhone nie będzie potrzebny.

Aby uruchomić Alarmowe SOS na Apple Watch:

Przytrzymaj boczny przycisk (nie cyfrową koronę) na zegarku, aż pojawi się suwak Alarmowe SOS. Następnie przesuń przycisk Alarmowe SOS w prawo lub przytrzymaj przycisk boczny. Rozpocznie się odliczanie i włączy się alarm. Pod koniec odliczania nastąpi połącznie.

Aby anulować Alarmowe SOS na Apple Watch:

Możesz anulować połączenie, dotykając przycisku Zakończ połączenie lub, w niektórych modelach, mocno naciskając na ekran, a następnie dotykając Zakończ połączenie.

Jak korzystać z funkcji Alarmowe SOS na iPhonie

16

Mar/2022