Huawei

Huawei

Kategoria

Powrót do szkoły z programem Aktywna Tablica 2021

Za pomocą Chrisfugiel

Najważniejszy punkt nowelizacji dotyczy jednak rozszerzenia programu o nową kategorię sprzętu. To tak zwany zestaw dla nauczyciela, umożliwiający mu prowadzenie zajęć na odległość. Chodzi tu między innymi o laptopy, kamerki, słuchawki z mikrofonem czy tablety graficzne dla pracowników szkół, prowadzących lekcje zdalne.

To wyraźna reakcja na obecną sytuację na świecie. Choć aktualnie nie ma żadnych planów zakładających powrót do trybu zdalnego, pandemia wyraźnie pokazała, że niczego nie można być pewnym i trzeba być przygotowanym na każdą ewentualność. A podsumowanie nowelizacji znajdziesz na oficjalnej stronie rządowej.

Kto może skorzystać z dofinansowania?

W 2021 roku z programu Aktywna Tablica mogą skorzystać następujące placówki publiczne i niepubliczne:

Trzeba w tym miejscu podkreślić, że w trakcie jednej edycji szkoła może skorzystać z dofinansowania tylko raz (przypomnijmy, że aktualna edycja obejmuje lata 2020-2024).

Jaki wkład własny jest wymagany?

Rządowy program Aktywna Tablica jest realizowany w taki sposób, że 80% kosztów pokrywa budżet państwa, 20% musi pochodzić z wkładu własnego organów prowadzących szkołę lub ośrodek. Tym wkładem własnym mogą być:

Powrót do szkoły z programem Aktywna Tablica 2021

W przypadku programu Aktywna Tablica 2021 wkład własny może być połączeniem wkładu finansowego i rzeczowego, w celu pokrycia wymaganych 20% kosztów realizacji programu.

A o jakich kwotach dofinansowania w ogóle mówimy? O maksymalnie 14 000 zł w przypadku zwykłych urządzeń, 35 000 zł w przypadku pomocy dydaktycznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami oraz 100 000 zł w przypadku specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych kształcących uczniów niewidomych i słabowidzących.

Co można kupić w ramach dofinansowania?

W ramach tego programu można kupić rozmaite narzędzia i urządzenia pozwalające wzbogacić zajęcia o techniki multimedialne. Mamy tu na myśli tablice interaktywne, wielkoformatowe monitory dotykowe czy też projektory (także ultrakrótkoogniskowe), którym towarzyszyć mogą głośniki. Sale w szkołach ponadpodstawowych można w dodatku wyposażyć w specjalistyczne materiały edukacyjne, takie jak wirtualne laboratoria czy kursy kodowania i robotyki.

Tak jak już wspomnieliśmy, od tego roku w ramach programu Aktywna Tablica można również ubiegać się o dofinansowanie na zakup zestawu urządzeń do nauczania zdalnego dla zatrudnionych w szkole nauczycieli. W skład takiego zestawu wchodzą: laptop, kamera internetowa, słuchawki, mikrofon, statyw oraz tablet graficzny.

Oprócz wspomnianych wyżej urządzeń dyrektorzy szkół kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami mogą uzyskać wsparcie na zakup potrzebnych narzędzi terapeutycznych i pomocy dydaktycznych. Na ich liście znajdują się między innymi: notatniki i linijki brajlowskie, drukarki druku wypukłego i drukarki 3D czy też specjalistycznie oprogramowanie i komputery umożliwiające korzystanie z niego.

Do kiedy można złożyć wniosek?

Wspomnieliśmy już o tym wcześniej, ale podkreślmy raz jeszcze, że w 2021 roku termin składania wniosków mija 4 września (dla szkół) i 14 września (dla organów prowadzących szkoły).

Aby skorzystać z programu Aktywna Tablica 2021 wniosek należy pobrać i wypełnić. Odpowiedni formularz znajdziesz pod którymś z linków poniżej:

Więcej informacji dotyczących programu Aktywna Tablica.

Artykuł powstał we współpracy z Komputronik.

13

Jul/2022