Samsung

Samsung

Kategoria

Resetowanie hasła użytkownika w Windows 7

Za pomocą Chrisfugiel

1. Wkładamy do napędu płytę z Windows i aktywujemy rozruch z napędu CD/DVD zgodnie z instrukcją obsługi płyty głównej naszego komputera (menu rozruchowe wyświetlimy, wciskając F2, F12 lub ESC bezpośrednio po uruchomieniukomputera).

2. Klikamy na Napraw komputer, a następnie na Dalej i jako narzędzie odzyskiwania wskazujemy Wiersz polecenia.

3. W oknie Wiersza polecenia wpisujemy copy c:\windows\system32\sethc.exe c:\, by wykonać kopię pliku sethc.exe. Wciskamy enter.

Resetowanie hasła użytkownika w Windows 7

Następnie wpisujemy copy c:\windows\system32\\cmd.exe c:\windows\system32\sethc.exe, by zastąpić plik sethc.exe plikiem cmd. Wciskamy enter. Wpisujemy tak.

Klikamy na Uruchom ponownie.

4. Po restarcie, kiedy pojawi się ekran logowania, wciskamy pięć razy shift.

Pokazuje się okno Wiersza polecenia. By zresetować hasło, wpisujemy net user Agnieszka alamakota, gdzie Agnieszka to nasza nazwa użytkownika, a alamakota - nowe, wymyślone przez nas hasło. Wciskamy enter.

Możemy już zalogować się do systemu na nasze konto, podając nowe hasło.

22

May/2022